INSTALEX Aleksander Juraszek

INSTALEX
Aleksander Juraszek

ul. Główna 780
34-381 Radziechowy

tel. 515-216-013

Program „Mój prąd”

Mój Prąd to nowy program rządowy skierowany do osób fizycznych, który ma poprawić efektywność energetyczną naszych domów. Dzięki niemu możesz zyskać zwrot do 5 tys. zł za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Dowiedz się, czy możesz zostać beneficjentem programu i co zrobić, by uzyskać dofinansowanie.

Odnawialne źródła energii – tzw. OZE – pozwalają m.in. na produkcję prądu z niemal nieograniczonych zasobów energii. Jednym z nich jest promieniowanie słoneczne. Wystarczy zamontowana na dachu domu lub garażu mikroinstalacja fotowoltaiczna (inaczej instalacja PV), by energia słoneczna zamieniła się w energię elektryczną. To jeden ze sposobów na czystsze powietrze (brak spalin emitowanych przez elektrownię), niezależność energetyczną i niższe rachunki. 1 kWh prądu kosztuje średnio 0,55 zł, co daje 110 zł miesięcznie (przy założeniu, że miesięczne zużycie prądu wynosi 200 kWh). Jeśli posiadasz instalację fotowoltaiczną, która całkowicie spełnia zapotrzebowanie Twojego domu na prąd elektryczny, nie wydajesz tej kwoty – co w skali roku daje spore oszczędności.

30 sierpnia 2019 roku ruszył program priorytetowy Mój Prąd, dzięki któremu możesz zyskać nawet 50% zwrotu za fotowoltaikę.

Dlaczego warto złożyć wniosek do programu Mój Prąd?

Udział w programie Mój Prąd to sposób na zwiększenie budżetu Twojej rodziny. Dzięki możliwości dofinansowania produkcji ekologicznej energii masz szansę na pokrycie nawet połowy kosztów, które wiążą się z zakupem i instalacją fotowoltaiki.

Budżet programu wynosi 1 mld zł, a może z niego skorzystać nawet 200 tys. gospodarstw domowych w Polsce. Koszty eksploatacji instalacji PV nie są duże – energia elektryczna powstaje automatycznie, a urządzenia są niemal bezawaryjne i posiadają dużą żywotność. Ponadtofotowoltaika zredukuje Twoje rachunki za prąd niemal do zera.

Co zyskujesz dzięki udziałowi w programie Mój Prąd?
  • Zwrot do 50% kosztów za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.
  • Poprawę efektywności energetycznej, wyższą wartość nieruchomości i darmowy prąd.
  • Niezależność energetyczną.

Pamiętaj również o korzyściach ekologicznych w postaci mniejszej emisji spalin. Dzięki temu poprawi się jakość powietrza – a to zysk nieprzekładalny na pieniądze, który będziesz odczuwać w kolejnych latach. W ciągu niecałego miesiąca od uruchomienia programu w całym kraju rozpatrzono pozytywnie 406 wniosków, co daje ponad 1762 MWh zielonej energii oraz redukcję emisji dwutlenku węgla o 1 015 660 kg!

Chcesz jeszcze bardziej wspomóc walkę ze smogiem? Pobierz e-book Czyste Powietrze i przekonaj się, jak to zrobić.

Kto może zostać beneficjentem programu Mój Prąd?

Program Mój Prąd jest skierowany do osób fizycznych, które wytwarzają prąd na własne potrzeby i są stroną umowy przyłączeniowej zawartej z elektrownią (taka umowa reguluje kwestie związane z wprowadzeniem wytworzonego prądu do sieci energetycznej). Oznacza to, że zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej powinien się odbyć jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wsparcie dotyczy kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta od 23 lipca 2019 roku (czyli daty zatwierdzenia programu).

Aby zostać beneficjentem programu Mój Prąd, podczas składania wniosku należy ukończyć następujące czynności:

  • zakup i montaż instalacji PV,
  • podpisanie dwustronnej umowy z dystrybutorem energii elektrycznej,
  • zainstalowanie licznika dwukierunkowego.

Program Mój Prąd obejmuje mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej od 2 do 10 kW. Ponadto takie urządzenie nie może być wyprodukowane wcześniej niż 24 miesiące przed instalacją. Beneficjent może uzyskać zwrot do 50% kosztów na jedną instalację fotowoltaiczną, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Program nie przewiduje dofinansowania na zmianę mocy urządzeń fotowoltaicznych zainstalowanych wcześniej ani zabezpieczeń do kredytów pobranych w tym celu.

Jako beneficjent programu Mój Prąd wyrażasz zgodę na ewentualną kontrolę instalacji w okresie 3 lat od wypłaty dofinansowania.

Program Mój Prąd wniosek – jak go złożyć i uzyskać dofinansowanie?

Złożenie wniosku o udział w rządowym programie Mój Prąd jest proste. Jeśli spełniasz powyższe warunki, wystarczy, że pobierzesz i wypełnisz wniosek o dofinansowanie Mój Prąd, który znajdziesz na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (jeśli wypełniasz formularz ręcznie, zrób to WIELKIMI LITERAMI oraz czarnym lub niebieskim długopisem). Do wniosku należy dołączyć:

  • fakturę za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • dowód zapłaty faktury,
  • dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego z danymi identyfikacyjnymi umowy kompleksowej (wzór dokumentu znajdziesz na stronie NFOŚiGW).

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami możesz złożyć osobiście w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie w godz. 8:00–15:00 albo wysłać go pocztą lub kurierem na adres urzędu: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 1, 02-673 Warszawa. Koperta z wnioskiem powinna być opatrzona adnotacją z nazwą programu.

Pamiętaj, że o możliwości uzyskania dofinansowania w programie Mój Prąd decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą dzień wpływu wniosku przypada nie na termin wysyłki, ale na dzień jego rejestracji w kancelarii NFOŚiGW.

Pierwszy termin składania wniosków, który rozpoczął się pod koniec sierpnia, mija 20 grudnia 2019 roku. Kolejny nabór jest planowany na początek 2020 roku.


Jesteś zainteresowany programem lub chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami!